Informacja o bieżących badaniach 2018-08-29T06:57:01+00:00

Zamieszczamy aktualne informacje o stanie wody.

Sprawozdanie z badań 28.08.2018 r.

Informacje o badaniach: „badania sierpień

Sprawozdanie z badań 23.07.

A_1288_07_2018_M_2.pdf

częściowe wyniki badań z dn. 23.07 2018r.

A_1288_07_2018_M_1.pdf

W dniu 23.07.2018r., akredytowane przez PCA, LABORATORIUM BADAWCZE „JARS” (oddział Mysłowice, ul Fabryczna 7) przeprowadziła badania jakości wody z pływalni znajdującej się na terenie OSiR „Wandzianka” w Krakowie , ul Bulwarowa 39. ( punkty poboru wody do badania: niecka rekreacyjna, cyrkulacja, nogomyjki). Badania wykażą, czy parametry jakości wody są zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 9 listopada 2015r. (Dz. U. 2015, poz. 2016).
Menager OSiR „Wandzianka” mgr Grzegorz Kmita